Allt du behöver veta om inkasso

Har du fått ett inkassokrav? Vill du veta mer om inkasso och inkassotjänster? Oavsett vad din anledning är kommer det här inlägget passa dig, jag tänkte nämligen prata närmare om sådant som rör just inkasso.

Inkasso är en term som många använder när det kommer till betalningsföreläggande, ett föreläggande där den personen som skickat in inkassokravet begär att han/hon blir betald. Överlag finns det mycket man kan använda sig av om man vill ta hjälp med inkassotjänster. Men vad gör sådana tjänster egentligen? Och vad är egentligen skillnaden mellan inkasso och rutinkrav?

Inkasso är ett verktyg man använder sig av när det kommer till obetalda fordringar. Det sköts oftast av företag idag, och föreläggandet innehåller all information om vad du som konsument ska göra, exempelvis att du måste betala en viss summa pengar inom en viss tidsram. Om du inte har möjlighet att betala ska du kontakta företaget inom den tid som står angiven i föreläggandet, och du kan även kontakta en jurist om du inte vet hur man går till väga.

Inkassotjänster sker oftast i samband med att följd inkasso har inletts, det vill säga att ett föreläggande har blivit skickat ut men konsumenten inte betalat alls. Om denna situation uppstår måste inkassobolaget ta hjälp av rutinkrav, vilket innebär att ett brev skickas ut till personen om att betalningsterminen gått ut och att inkassokravet kommer på köpet. I dessa fall tillkommer det ytterligare avgifter för den som mottar brevet, vilket kan skapa en hämsko för personen som inte orkar ta itu med sina betalningsförelägganden.

Inkasso är alltså ett av de flera verktyg man kan använda sig av när det kommer till obetalda fordringar. Denna process kan vara riktigt jobbig om man inte vet hur man ska gå till väga, men det finns tips och råd som kan underlätta processen. Först och främst är det alltid viktigt att kontakta inkassobolaget ifall du har fått ett inkassokrav, därefter måste du avgöra om du har möjlighet att betala summan inom den nya tidplanen.